ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ภาวะที่ประเสริฐ

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความทะเยอทะยาน หยิ่งจองหองกับความเชื่อมั่นในตนเอง อุดมการณ์และความคิดไม่สามารถที่จะทำลายด้วยคำเตือนหรือคำแนะนำของผู้อื่นได้ ส่งผลให้เป็นคนที่เคร่งขรึม จริงจังกับทุกสิ่งในชีวิต คนรอบข้างอาจจะไม่ค่อยชอบใจนักที่ได้อยู่ใกล้ชิดหรือทำงานด้วย อาจจะต้องผ่อนปรนความมีวินัยของตนเองลงบ้าง ไม่ให้แข็งจนเกินไป ส่วนความสำเร็จนั้นถือได้ว่าเป็นไปตามที่ปรารถนา มีความก้าวหน้าและเงินทองที่เข้ามาอย่างมากมาย