ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ

ชื่อนี้เป็นคนที่ชีวิตเริ่มต้นด้วยความยุ่งยาก อาจจะต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหาและความกังวลต่างๆที่เข้ามารุมเร้าอย่างไม่หยุดหย่อน ในอนาคตจะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีความโดดเด่นในความสามารถ ความฉลาดเฉลียวและความเป็นตัวของตัวเองที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ได้รับการยอมรับจากคนในสังคม โอกาสจะนำพาความก้าวหน้าและความสำเร็จมาให้อย่างงดงาม มีความรุ่งเรืองในด้านการเงิน มีชีวิตอย่างสุขสบายบนกองเงินกองทอง