ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่ได้รับคำแนะนำอันประเสริฐ

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความเพ้อฝัน มีจินตนาการที่กว้างไกล เป็นคนที่มีความจริงใจ เมตตา และชอบช่วยเหลือผู้อื่นยามที่ตกทุกข์ได้ยาก ส่งผลให้เป็นคนที่ได้รับการยกย่องและชื่นชมจากคนที่รู้จัก มีความขยันมั่นเพียรและขวนขวายทำงานอย่างไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก มักจะมีความคิดที่กว้างไกลไม่ค่อยเหมือนคนอื่น ต้องระวังในเรื่องความขัดแย้ง ต้องระวังการลงทุนลงแรงที่ไม่ได้ไตร่ตรองให้ดี จะนำพาความล้มเหลวและศัตรูเข้ามา