ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีวงศ์ตระกูล

ชื่อนี้เป็นผู้ที่มีเงินทองใช้สอยอย่างไม่ขาดมือ ชีวิตเต็มไปด้วยความสุขสบายตั้งแต่เด็ก ด้วยครอบครัวที่มีฐานะ ทำให้ไม่ค่อยพบเจอกับความยากลำบาก เป็นที่รู้จักของผู้คนจำนวนมาก มีชื่อเสียงและมีหน้าที่การงานที่สบาย แต่ความมั่นคงไม่ค่อยยืนยาว ต้องระวังสุขภาพความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยที่อาจจะส่งผลให้เป็นโรคเรื้อรัง ในด้านความรักไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร กระประคับประคองกันไปและผ่อนปรนให้แก่กันบ้างจะทำให้มีความสุขมากขึ้น