ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีวงศ์ตระกูลดี

ชื่อนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลม มีความสามารถรอบด้าน เป็นคนช่างสังเกต เอาจรองเอาจัง ไม่ย่อท้อต่อความลาก จึงมักจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เสมอ ความสำเร็จต่างๆได้มาอย่างรวดเร็ว ชีวิตพบเจอกับความรุ่งเรืองและมั่นคง ชีวิตมีความสุขสบายอยู่บนกองเงินกองทอง แต่ต้องระวังสุขภาพจากการทำงานหนักที่จะส่งผลในอนาคต ความรักต้องระวังคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลบางสิ่งบางอย่าง