ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ปกป้อง

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความเพ้อฝัน ชอบการจินตนาการ มีความคิดกว้างไกลจนบางครั้งดูเหมือนจะไม่สามารถเป็นความจริงได้ ต้องระวังคอยสังเกตตนเองในเรื่องของการเพ้อฝันมากกว่าการลงมือทำ เพราะการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างจะมีผลต่ออนาคตอย่างแน่นอน ระวังการถูกศัตรูปองร้ายจนเกิดปัญหาชีวิตตกต่ำ ส่วนการเงินถือว่ามีความเป็นอยู่ที่พอเพียง จึงไม่ค่อยขัดสนนัก ชีวิตคู่ครองมีความสุขสงบ ชีวิตอบอุ่นและประสบความสำเร็จด้วยดี