ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่คุ้มครอง

ชื่อนี้เป็นชื่อที่มีทั้งเรื่องดีและร้ายปะปนกันไป ในส่วนที่ดีนั้นจะสามารถส่งผลให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง หน้าที่การงานมีความก้าวหน้าและความมั่นคง แต่ด้วยโชคชะตาที่ต้องพบเจอกับอุปสรรคอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้ความมั่นคงไม่ค่อยยืนยาว ความสำเร็จต่างๆได้มาเพียงชั่วครั้งชั่วคราว แม้ว่าจะสามารถสมหวังได้อย่างมากมายแต่ก็มีเหตุให้ต้องหลุดมือไป ด้านการเงินต้องระวังความไม่แน่นอนของชีวิตเอาไว้ด้วย ช่วงขาขึ้นให้รีบเก็บออม