ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีอาวุธคือลูกศร

ชื่อนี้เป็นชื่อที่โดยมากแล้วชีวิตจะต้องต่อสู้กับอุปสรรคและขวากหนามอย่างมากมาย ตลอดเวลา ทำให้เป็นคนที่มีความแข็งแกร่งอดทน สามารถที่จะเอาชนะความยากลำบากต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเป็นคนที่มีความกล้าแสดงออก มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างน่าทึ่ง ทำให้เป็นที่ชื่นชมของคนรอบข้าง มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยหนุนนำช่วยเหลือ เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนในสังคม ความสำเร็จอาจจะไม่สวยงามมากนัก แต่หากพัฒนาตนเองให้ดีจะสามารถพบเจอกับความก้าวหน้าและสุขสบายได้อย่างไม่ยาก