ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง สาวกที่ดีของพระพุทธองค์

ชื่อนี้เป็นคนที่ชีวิตจะสามารถประสบความสำเร็จในด้านต่างๆได้อย่างมากมาย มีความโดดเด่นในเรื่องของลักษณะนิสัย เป็นคนตรงไปตรงมา มีความมั่นใจในตัวเองสูง แต่เวลาพูดมักจะไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลัง ไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่น รักสันโดษแต่มีเพื่อนฝูงมาก ความสำเร็จอาจจะต้องดั้นด้นต่อสู้เพียงลำพัง อุปสรรคและขวากหนามจะเข้ามาในช่วงที่ชีวิตกำลังจะตกต่ำ แต่ก็สามารถที่จะฟันฝ่าให้หลุดพ้นไปได้อย่างไม่ยากเย็น