ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง แสงจันทร์

ชื่อนี้เป็นคนที่รักความอิสระ ไม่ชอบการย่ำเท้าอยู่กับที่ ชอบการออกเดินทางผจญภัยในถิ่นแดนไกล ชอบการศึกษาเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ ส่งผลให้ชีวิตไม่ค่อยมั่นคง มีช่วงที่ขึ้นและลงสลับกันไป หากต้องการให้มีความมั่นคงมากขึ้นจะต้องพยายามทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอัน มีความใจเย็นอดทนอดกลั้นให้มากขึ้น การลงทุนธุรกิจถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เปิดโอกาสให้ได้ขยับขยายความรุ่งเรืองได้