ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่ควบคุมตนเอง

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของความรัก เป็นคนที่แฝงไปด้วยความโรแมนติก มีความอบอุ่น เป้นที่รักใคร่ของผู้คน มีเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้คนให้เข้าหาได้อย่างไม่น่าเชื่อ หน้าที่การงานได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี คนในสังคมให้การเคารพนับถือ หากได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในอนาคตจะยิ่งส่งผลให้เป็นคนที่มีความร่ำรวยมั่งคั่งด้วยเงินทองและทรัพย์สมบัติอย่างมหาศาล