ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ราตรี

ชื่อนี้เป็นคนที่ชีวิตอาจจะเริ่มต้นด้วยความยากลำบาก มีความยุ่งยากและปัญหาต่างๆที่ต้องฟันฝ่าอย่างมากมาย ส่วนความสำเร็จอาจจะต้องใช้เวลาอยู่บ้าง แต่ความพยายามและอดทนอย่างมากมายของบุคคลนี้จะส่งผลให้สามารถพบเจอกับความมั่นคงและก้าวหน้าในอนาคตอย่างแน่นอน การเริ่มต้นใหม่ๆอาจจะทำให้ได้ทำงานที่ตนเองใฝ่ฝันเอาไว้ ความอดทนและต่อสู้กับปัญหาต่างๆจะทำให้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับนับถือจากคนในสังคมได้เป็นอย่างดี