ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง

ชื่อนี้เป็นคนที่ชีวิตเต็มไปด้วยพลังอำนาจ เป็นคนที่มีบุญวาสนาดี มีบารมีสูง สังเกตได้จากผู้คนในสังคมที่ให้การเคารพ เป็นคนที่มีบุคลิกเงียบขรึม จริงจัง ไม่ค่อยชอบพูดหยอกล้อ ทำให้เป็นที่เกรงขาม เพื่อนฝูงที่คบหามักจะเป็นคนชั้นสูง ชอบการเข้าสังคมที่หรูหรา อนาคตอาจจะมีความสำเร็จที่มาแบบกะทันหันไม่ได้ตั้งตัว สิ่งที่เคยมีจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ความคิดและอุดมการณ์มักจะไม่ค่อยตรงกับสิ่งที่ประสบเท่าใดนัก อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัว