ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง

ชื่อนี้อนาคตจะเป็นคนที่มีชื่อเสียง ได้รับการเคารพนับถือ มีลูกน้องบริวารรายล้อม มีหน้าที่การงานที่มีความมั่นคง แต่หากต้องการให้หยั่งยืนจะต้องพยายามระงับอารมณ์ความโกรธและใจร้อนของตนเองเอาไว้บ้าง เพราะจะเป็นการไปเพิ่มศัตรูส่งผลให้ชีวิตไม่ค่อยราบรื่น การตั้งใจลงทุนทางธุรกิจต้องหาจังหวะและความเหมาะสมให้ดี ส่วนด้านการเงินต้องระวังการถูกหยิบยืมจากผู้อื่น อาจจะได้ลาภก้อนโตจากผู้มีอำนาจอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว ส่วนความรักถือว่าไม่ค่อยสมหวังเท่าที่ควร