ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ฟ้าแลบ

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความอดทนสูงต่อความยากลำบาก เป็นคนที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูจากผู้คนที่ได้รู้จัก มีความสามารถอยู่รอบด้าน อีกทั้งยังเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาด มีความสามารถสูงในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างสุขุม ชีวิตอาจจะต้องพบเจอกับเรื่องกดดันจากการได้รับหน้าที่บริหารงานต่างๆที่มีความซับซ้อน หรืออาจจะได้เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องทำงานหนัก แต่จิตใจที่ดีและบุญวาสนาจะส่งเสริมชีวิตให้สูงขึ้นอย่างแน่นอน