ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง หญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่

ชื่อนี้เป็นคนที่มีนิสัยชอบการแสวงหา มีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นคนที่ขวนขวายให้ได้มาซึ่งเกียรติยศและชื่อเสียง ต้องการเป็นที่ยอมรับจากคนในสังคม หน้าที่การงานมีความก้าวหน้าอยู่พอสมควร ต้องระวังความดื้อรั้นที่อาจจะทำให้ความสำเร็จต้องหยุดชะงัก อย่าพยายามเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโดยไม่มีเหตุผล เพราะจะทำให้งานไม่เป็นชิ้นเป็นอัน การเงินระวังการหยิบยืมเงินจากผู้อื่น การวางแผนรายจ่ายที่ดีจะส่งผลดีในอนาคตอย่างมากมาย