ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีความสง่างาม

ชื่อนี้เป็นคนที่รักในความท้าทาย ชอบความอิสระและไม่ชอบการหยุดอยู่กับที่ มักจะมีการเปลี่ยนงานอยู่บ่อยครั้งจนกว่าจะเป็นที่พอใจ โดยส่วนตัวแล้วมักจะไม่ค่อยมีความทะเยอทะยาน แต่จริงจังในการทำงาน ทำให้ไม่ค่อยก้าวหน้าแต่มีความมั่นคง เป็นคนที่มีความคิดดี มีชีวิตเรียบง่าย พออยู่พอกิน ไม่ชอบการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินตัว ความสำเร็จถือว่าได้มาอย่างรวดเร็ว มีเพื่อนฝูงและคนรู้จักมากมายที่รักใคร่