ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีตระกูลสูงส่ง

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความสามารถในการพูด มีวาจาที่ไพเราะน่าฟัง เหมาะสมกับอาชีพที่ต้องใช้การเจรจาหรือการสอนคน มักจะได้รับการไว้วางใจจากคนรอบข้างให้รับผิดชอบในการงานที่มีความเสี่ยงและละเอียดอ่อน ความสำเร็จจะค่อยๆก้าวหน้าได้อย่างสวยงามในอนาคต การเงินมีความคล่องตัว ความสุขสบายจะค่อยๆเข้ามา อนาคตจะมีความเป็นอิสระจากการทำงานหนักมากขึ้น ด้านความรักประสบความสำเร็จด้วยดี มี มีคู่ครองที่พึ่งพาอาศัยได้