ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง เทวดาผู้ยิ่งใหญ่

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความลึกลับซับซ้อนอยู่ในตัว มักจะมีชีวิตที่ลึกลับ เป็นที่น่าค้นหา โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่เจ้าระเบียบ มีวินัย รักความสะอาด เป็นคนที่มีเหตุมีผล รู้จักที่จะแก้ปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดีได้ มีความสามารถในการคาดเดาอนาคต ชอบพบเจอกับเรื่องแปลกๆที่เข้ามา ส่วนความสำเร็จอาจจะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจและตั้งใจจริงให้มากหน่อย เพราะดูเหมือนว่ารอบด้านจะมีอุปสรรคที่พร้อมจะเข้ามาอยู่เสมอ