ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความพิเศษ

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยว จริงจัง มีปฏิญาณไหวพริบสูง ความสามารถในการทำงานมักจะมีประสิทธิภาพ เป็นที่หมายตาของเจ้านายและผู้มีอำนาจ ส่งผลให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยู่เสมอ แต่ด้วยหน้าที่การงานที่มีงานเข้ามาอย่างล้นมือเกือบจะตลอดก็อาจจะส่งผลให้เจ็บป่วยจนหยุดชะงักลงได้ ระวังอุบัติเหตุและความประมาทพลาดพลั้งอย่างฉับพลัน ส่วนการเงินมีเข้ามาให้ใช้ไม่ขาดมือ บั้นปลายจะพบกับชีวิตที่สุขสบายมากขึ้น