ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ธงชัยอันยิ่งใหญ่

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของความรัก เป็นคนที่เต็มไปด้วยความเจ้าชู้ โรแมนติกและมีความอบอุ่นแฝงอยู่ในตัว หากเป็นหญิงมักจะรักใครอย่างหัวปักหัวปรำ เป็นคนรักที่มีความซื่อสัตย์ มีพลังในความทุ่มเทอย่างเต็มเปรี่ยม จนบ้างครั้งจะต้องเสียใจกับความรักอยู่บ่อยครั้ง แต่ถ้าหากเป็นชายอาจจะต้องระวังความแตกแยก การทะเลาะเบาะแว้ง ในส่วนของการงานของบุคคลชื่อนี้โดยรวมถือว่าราบรื่นพอสมควร