ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ถึงความเกษมสำราญ

ชื่อนี้โดดเด่นในเรื่องของความมีเสน่ห์ แต่มักจะแฝงไปด้วยความเจ้าชู้ มักจะหลงระเริงไปกับสิ่งสวยๆงามจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้น ชีวิตจึงไม่ค่อยเจริญก้าวหน้า เป็นคนที่มีนิสัยยึดมั่นใจความคิดของตน มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ แต่ต้องลงมือทำด้วยตนเอง เพราะมิเช่นนั้นอาจจะต้องพบเจอกับความล้มเหลว ชะตาชีวิตมักจะขึ้นอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บ ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นกิจวัตร มีโรคเรื้อรังที่สั่งสมมานาน ต้องคอยระวังสุขภาพให้ดี