ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่เป็นเลิศในวงศ์ตระกูล

ชื่อนี้เป็นผู้ที่มีพลังของความกระตือรือร้นอยู่ในตัวสูง จึงมักชอบทำงานที่ต้องเดินทางไกลหรืองานที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ชอบใช้ชีวิตอย่างอิสระ ชอบความโลดโผน รักการผจญภัย มีความเป็นตัวของตัวเองอยู่สูง ฐานะหน้าที่การงานมีความมั่นคงแต่ไม่ตลอดรอดฝั่ง เพราะชีวิตไม่ค่อยอยู่กับที่จึงมักจะพบเจอกับความไม่แน่นอนที่เข้ามาอยู่เรื่อยๆ แต่ก็ไม่หนักหนาสาหัสมากจนเกินไป ชีวิตมีความสุขตามฐานะ มีความพอใจในการเป็นอยู่ของตนเอง