ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความงามที่ผุดผ่อง

ชื่อนี้เป็นชื่อที่มีทั้งคุณและโทษประปนกันไป มักจะมีพลังของความชั่วร้ายแทรกเข้ามาในชีวิตอยู่บ่อยครั้ง ชีวิตมักจะต้องดำเนินอยู่ในสภาพการณ์ที่เลวร้ายหรืออยู่ในครอบครัวที่ไม่รักใคร่กัน และพึ่งพาไม่ได้ มักจะชอบฉุดรั้งให้ผู้อื่นลงที่ต่ำ ทำให้ชีวิตจะต้องเกิดความแตกแยก แต่ด้วยพลังของความดีที่มีอยู่ในตัว จึงทำให้ชีวิตเป็นคนที่มีความโดดเด่นอยู่ในตัว มักจะได้รับโอกาสอย่างไม่คาดหมาย และจะสามารถนำพาชีวิตหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆออกมาได้