ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง มีความเป็นเดช

ชื่อนี้เป็นคนที่มีจิตใจดี มีความเมตตากรุณา ทำให้ชีวิตมีความร่มเย็นเป็นสุข ชีวิตโดยรวมถือว่ามีความสุขสบายจนเป็นที่อิจฉาของเพื่อนฝูง หน้าที่การงานมักจะได้งานที่มีความละเอียดอ่อนซับซ้อน เพราะเป็นคนที่มีความรอบครอบและใจเย็น ความสำเร็จในอนาคตจะได้รับการช่วยเหลือและอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่ ส่งผลต่อความมั่นคงและความรุ่งเรืองในชีวิต ฐานะทางการเงินมีความเป็นอยู่อย่างมั่งคั่ง ชีวิตรักสมหวังดังที่ปรารถนาเอาไว้