ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง อำนาจ

ชื่อนี้เป็นคนที่ชีวิตมีความสมหวังตามที่ตนเองปรารถนาเอาไว้อย่างมากมาย ส่งผลให้เป็นคนที่มีอุปนิสัยที่ดื้อรั้น มีความเชื่อมั่นในตนเอง เจ้าระเบียบ และชอบความยุติธรรม ความสำเร็จที่ได้มามีความรุ่งโรจน์ ก้าวหน้าอย่างที่สุด แต่ระวังความพลิกผันในชีวิตที่จะส่งผลให้ความสำเร็จที่ได้รับมาล้มลงอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ต้องพึงระวังเอาไว้ก็คือการวางแผนและป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่จะเข้ามาให้ดี ทรัพย์สินที่มีก็ต้องรู้จักใช้สอย เพราะแม้ว่าจะมีความสำเร็จมากมายแต่ก็อาจจะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น