ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มียศสูง

ชื่อนี้เป็นคนที่มักจะได้รับการเป็นหัวหน้าครอบครัว มีหน้าที่การงานที่ต้องแบกรับอย่างมากมาย ชีวิตเริ่มต้นด้วยอุปสรรคและความลำบากชนิดที่แทบเอาตัวไม่รอด แต่เมื่อสามารถผ่านพ้นมาได้แล้วก็จะเข้าสู่ช่วงของความรุ่งเรือง ด้วยบุญกุศลและความรับผิดชอบที่ผ่านมาจะทำให้ได้รับการเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือยามทุกข์ยากลำบาก หน้าที่การงานมีความก้าวหน้า มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ้างเป็นครั้งคราว