ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้หญิงที่เป็นเลิศ

ชื่อนี้เป็นคนที่ชีวิตอาจจะต้องผิดหวังกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่บ่อยครั้ง ด้วยเป็นคนที่มีนิสัยด่วนตัดสินใจ ทำให้มักจะพลาดโอกาสที่ดีๆไปเสมอ จังหวะชีวิตไม่ค่อยลงตัวกับหน้าที่การงาน ต้องพยายามปรับตัวดึงศักยภาพของตนเองที่มีอยู่นั้นออกมาให้ได้มากที่สุด จะทำให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้น ด้านการเงินมีขัดสนอยู่บ้าง แต่ระวังอย่าเป็นหนี้เป็นสิน ส่วนความรักถือว่ามีคู่ครองที่พึ่งพาอาศัยได้