ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การใคร่ครวญ

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของเสน่ห์ จึงมักจะดึงดูดเพศตรงข้ามให้เข้าหาอยู่เสมอ เป็นคนมีอุปนิสัยที่มีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน มีสมาธิที่ดี มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีบุญวาสนาในเรื่องของมิตรภาพ ทำให้มีเพื่อนฝูงคอยให้การช่วยเหลือและสนับสนุนยามทุกข์ยากลำบาก เป็นคนที่สามารถจะแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้อย่างชัดเจน มีอารมณ์ของศิลปินแฝงอยู่ในตัว ความสำเร็จและหน้าที่การงานมีความราบรื่นและก้าวหน้าอย่างรุ่งโรจน์