การตั้งชื่อนี้ มีคำแปลชื่อ สื่อถึงการไหว้

การตั้งชื่อนี้ เต็มไปด้วยความลุ่มหลงมัวเมา ชีวิตเต็มไปด้วยปัญหา อุปสรรคขวากหนาม การดำเนินชีวิตไม่ค่อยราบรื่น มักจะต้องพบเจอกับการสูญเสียอยู่บ่อยครั้ง เป็นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บถามหา ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น ทำให้มีนิสัยเป็นคนเงียบขรึมเก็บกด ไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนมากนัก การใช้ชีวิตมักจะต้องร่อนเร่ไปเรื่อยๆไม่มีหลักแหล่งที่แน่นอน ไม่มีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชู มักจะต้องกำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่เด็ก

การตั้งชื่อนี้มีข้อดี คือเป็นคนมีสติปัญญาเฉียบแหลม ต้องมีความอดทนและความขยันมั่นเพียรอย่างสูงจึงจะสามารถประสบความสำเร็จในอนาคตได้