เว็บไซต์ ตั้งชื่อมงคล.net ของเรานั้น มีความตั้งใจที่จะเป็นแหล่งรวม ชื่อมงคลต่างๆ สำหรับการเปลี่ยนชื่อ หรือแม้แต่การตั้งชื่อให้ลูก โดยได้รวมชื่อและแปลความหมายจากอาจารย์ที่รู้จักท่านหนึ่ง

ข้อมูลในเว็บไซต์แห่งนี้จึงมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งเลยทีเดียว โดยท่านสามรถนำชื่อที่เราแนะนำไปเป็นตั้งต้น เพื่อให้พระอาจารย์ที่ท่านรู้จัก หรือนับถือทำการดูดวงชะตาให้อีกขั้นหนึ่งก็จะช่วยให้ ข้อมูลมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

Team admin