ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ชัยชนะ

ชื่อนี้มีเสน่ห์โดดเด่นในเรื่องของการเข้าสังคม การคบหาเพื่อนฝูง มักมีคนเคารพและให้เกียรติมากมาย เป็นคนที่กล้าตัดสินใจในการกระทำของตนเอง มั่นใจในความคิดและเหตุผลของตนเอง ภายนอกดูอ่อนไหวง่าย แต่ภายในเต็มไปด้วยความหยิ่ง แฝงไปด้วยความรู้สึกดูถูกผู้อื่น รู้สึกตนเหนือกว่า แต่มักจะซ่อนเก็บอารมณ์ ไม่แสดงบุคลิกออกไป แยกแยะระหว่างสิ่งที่ควรแสดงกับไม่แสดงออกจากกันได้ มักเป็นคนที่น่าค้นหา มีความเด็ดเดี่ยว จึงต้องระวังในเรื่องของการตัดสินใจในบางครั้ง อาจจะสร้างจุดแตกหักในชีวิตกะทันหันได้