ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ทองจากสรวงสวรรค์

ชื่อนี้มักจะมีนิสัยชอบและสนใจในเรื่องราวเร้นลับ เป็นคนแปลกๆ ช่างจินตนาการ ชอบชีวิตที่ไม่ซ้ำซากจำเจ จะรู้สึกตื่นเต้นท้าทายหากชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น หากมีปัญหาจะไม่ยอมท้อถอย รักในการเดินทาง ไม่ชอบทำงานอยู่กับที่ การประสบความสำเร็จมักจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาผู้อื่น หาทำด้วยตนเองอาจจะพบเจอกับอุปสรรคมากจนอาจล้มเลิก เพราะความคิดและวางแผนมักจะมีแต่โครงการระดับใหญ่ๆ จึงมักต้องการแรงสนับสนุนจากคนรอบข้าง