ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ทรงไว้ซึ่งทอง

ชื่อนี้มีพลังของความโดดเด่นโชติช่วง เต็มไปด้วยเสน่ห์ มีความคิดการตัดสินใจที่รวดเร็ว เป็นคนที่มีสติปัญญาดี มักจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ การทำงานจะมีคนคอยหนุนหลังสนับสนุน ชะตาชีวิตทำให้มีนิสัยเป็นคนขี้สงสาร ทำให้เป็นจุดด้วยที่อาจจะทำให้ผู้อื่นเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ เพราะเป็นคนที่ไว้ใจคนง่าย หูเบา ทำให้มักต้องเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องพวกนี้บ่อยครั้ง มีความรักในการทำงานศิลปะ ชอบการเป็นศิลปิน มีความคิดที่แปลกใหม่อยู่เสมอ