ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ท้องฟ้าที่ประกายงามเรืองรอง

ชื่อนี้มีความโดดเด่นในด้านสติปัญญา ความฉานฉลาดและไหวพริบ เป็นคนเก่ง ชอบศึกษาหาความรู้ ทำให้พื้นฐานชีวิตเป็นคนที่จะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้โดยง่ายดาย เป็นคนชอบคิด มักจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมา เมื่อมีปัญหาเข้ามาในชีวิตจะสามารถควบคุมอารมณ์และใช้สติในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี จิตใจเป็นคนตรงไปตรงมา ยึดความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง โชคชะตามักจะเอนเอียงให้ทำอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ในการบอกสอนผู้อื่น เป็นคนพูดมาก จนอาจจะกลายเป็นคนขี้บ่น จู้จี้ได้