การตั้งชื่อนี้ มีคำแปลชื่อ สื่อถึงการมีเกียรติฟุ้งออกไป

การตั้งชื่อนี้ เป็นทั้งชื่อมงคลที่ดีและด้านร้ายขึ้นอยู่กับบุญกุศลหนุนนำชีวิตว่าจะให้ไปในทิศทางใด

หากชะตาได้ไปในทางที่ดี

ชีวิตก็จะพบแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลา ไม่ค่อยพบเจอปัญหาที่เข้ามาในชีวิตนัก มักจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจเหนือกว่า

หากชะตาไปในทิศทางเลวร้าย

ชีวิตจะต้องอับโชค พบแต่ความหายนะ กำพร้าผู้แลตั้งแต่เล็ก ต้องสู้ชีวิตด้วยลำแข้งของตนเอง นิสัยโดยรวมเป็นคนที่มักมีความลุ่มหลง เชื่ออย่างไรเหตุและผล