ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง สตรีผู้สูงศักดิ์

ชื่อนี้ถือว่าเป็นชื่อที่ดี แต่ก่อนที่จะประสบความสำเร็จ ชีวิตมักต้องพบเจอกับปัญหารุมเร้ามากมาย ต้องมีผู้ที่คอยเกื้อหนุน จึงจะทำให้ชีวิตไม่ตกทุกข์ได้ยากจนเกิน หากได้อยู่ในใต้บังคับบัญชาของผู้มีอำนาจที่ดี ชีวิตจะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่ กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียง มีเกียรติในหน้าที่การงาน ชีวิตต้องอาศัยความสามารถของตน ต้องขยันมั่นเพียร และศึกษาหาความรู้ให้มากจึงจะทำให้ชีวิตผ่านพ้นอุปสรรคต่างไปได้ เป็นคนที่มีสติปัญญาดี สามารถเรียนรู้อะไรได้ไม่ยาก ในด้านของคู่ครองจะได้คู่ครองที่สามารถพึ่งพาอาศัยได้ อบอุ่นและรักครอบครัว