ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่ชนะตนเอง

ชื่อนี้เป็นคนชอบใช้อำนาจ หรือบ้าอำนาจ ชอบข่มเหงดูถูกผู้อื่น มีอุดมการณ์ความคิดที่ยิ่งใหญ่ เชื่อมั่นในตนเองสูง มีสติปัญญาที่ฉลาดเฉียบแหลม สามารถทำงานต่างๆบรรลุผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นคนเย่อหยิ่ง ไม่ฟังคำตักเตือนหรือเหตุผลของคนอื่น เป็นคนที่มีอำนาจบารมี แต่มักมีศัตรูคอยตามรังควาญอยู่บ่อยครั้ง เป็นคนที่ชอบสร้างความขัดแย้งกับคนอื่น ทำให้ไม่ค่อยมีมิตรสหาย ให้ระวังความลุ่มหลงมัวเมาที่จำฉุดดึงชีวิตให้ลงต่ำ ฐานะที่เคยมั่นคงอาจจะล้มลงได้อย่างฉับพลัน