ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ชาวสวรรค์

ชื่อนี้เป็นชื่อที่มักจะแฝงไปด้วยเรื่องของโชคร้ายอยู่ในตัว ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุ การเจ็บไข้ได้ป่วย โดยเฉพาะโรคที่อาจจะเป็นอย่างเรื้อรังจนต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆ ทำให้ชีวิตหน้าที่การงานไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควร โชคชะตาชีวิตมีเรื่องดีเข้ามาบ้าง เพราะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาด มีนิสัยโอบอ้อมอารี มีความยุติธรรม และซื่อสัตย์อยู่ในตัว ทำให้เป็นที่รักของผู้คนรอบข้าง ยามทุกข์ยากมักจะมีเพื่อฝูงเข้ามาคอยช่วยเหลือ ในด้านคู่ครองจะได้คู่ครองที่อบอุ่น มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน