ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ศูนย์รวมของหมู่เมฆ

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความสามารถสูง ความฉลาดเฉลียว คิดตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว แต่มีความรอบครอบ มีความโดดเด่นในเรื่องการพูด เป็นคนที่มีคำพูดเป็นอาวุธ สามารถพูดให้ผู้อื่นเกิดความเชื่อถือในตนเองได้ มักจะใช้คำพูดในการทำงาน ทำให้หน้าที่การงานสามารถดำเนินก้าวหน้าไปได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ฝีปากในการพูดหรือเจรจาต่อรอง เป็นคนที่มีผู้คอยอุปถัมภ์ค้ำชู มักจะได้รับสิ่งของต่างๆมากมายจากผู้อื่น มีความรักสวยรักงาม เจ้าระเบียบแอบแฝงอยู่ในตัวสูง