ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง

ชื่อนี้เป็นคนที่มีฐานะมั่นคง ร่ำรวย ชอบการใช้ชีวิตอย่างหรูหรา ฟุ่มเฟือย ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างมากมาย เต็มไปด้วยชื่อเสียงเกียรติยศ มีความเป็นผู้นำ มีอุดมการณ์และความคิดเป็นของตนเอง เชื่อมั่นในการกระทำของตนเอง เป็นคนที่สามารถเอาตัวรอดได้ยามที่เกิดปัญหา สามารถพลิกผันเรื่องร้ายๆที่เข้ามาในชีวิตให้กลายเป็นเรื่องดีในอย่างรวดเร็ว มีความโดดเด่นในเรื่องของความคิดและการพูดที่สามารถดึงดูดผู้อื่น หรือโน้มน้าวผู้อื่นได้เป็นอย่างดี แต่ต้องระวังการสร้างศัตรูเพราะบางครั้งการพูดก็มักจะไปขัดแย้งกับผู้อื่นมากจนเกินไป