ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานในชีวิตสูง เป็นคนที่ชอบคิดการณ์ใหญ่ มักจะชอบในเรื่องของการทำธุรกิจหรือลงทันกับเพื่อนฝูง แต่ต้องไม่ประมาท อย่าไว้เนื้อเชื่อใจคนอื่นง่ายเพราะอาจจะทำให้ต้องพบเจอกับความล้มเหลวหรือล้มละลายได้ด้วยความไว้ใจ เป็นคนที่มีนิสัยปากอย่างใจอย่าง คำพูดกับการกระทำมักจะขัดแย้งกัน เป็นคนที่มักจะดึงดูดผู้คนรอบข้างให้เข้าหา มีมิตรที่สามารถให้ความช่วยเหลือยามทุกข์ยากได้ ส่วนเรื่องของความรักจะได้คู่ครองที่ดี มีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขในช่วงบั้นปลาย