ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีลักษณะอันงดงาม

ชื่อนี้เป็นชื่อที่จะคอยหนุนนำให้ชีวิตพบเจอกับความสำเร็จที่เข้ามาอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว มักจะมีโอกาสเข้ามาในชีวิตมากมายจนน่าประหลาดใจ ความสำเร็จในชีวิตที่ได้มานั้นสามารถก้าวหน้าได้แบบก้าวกระโดด ทำให้ชีวิตมีความมั่นคงสูง แต่ในขณะเดียวกันก็มักจะมีปัญหาคอยเข้ามาขัดขวางทำให้ชีวิตที่ดำเนินไปนั้นอาจจะต้องพังลงมาได้อย่างง่ายดาย ด้วยเรื่องของสุขภพร่างกายที่เปลี่ยนไป ต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและดูแลสุขภาพของตนเองอยู่เสมอ