ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความสว่างดุจดั่งกลางวัน

ชื่อนี้เป็นคนที่จะมีการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานไปในทางดี ชีวิตไม่ตกต่ำ หากเจอเรื่องเลวร้ายมักจะมีคนคอยยื่นมาเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่ไม่ขาดสาย หน้าที่การงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีเพื่อนร่วมงานคอยให้คำปรึกษาและดูแลอยู่เสมอ หากมีเจ้านายที่ดี หน้าที่การงานจะได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นไปอีก ระวังในเรื่องนิสัยที่มักจะชอบหลงผิว เชื่อคนง่ายจนหลงไปในทางไม่ดี ต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ที่คอยเตือนเราอยู่ห่าง