ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง วงศ์ตระกูลที่รุ่งเรือง

ชื่อนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีดวงในเรื่องการประสบโชคลาภต่างๆ ไม่ค่อยมีโอกาสเข้ามาให้ได้ไขว่คว้า ชีวิตมักจะต้องดิ้นรนหรือร่อนเร่พเนจรในช่วงแรกๆ อุปสรรคต่างๆในชีวิตเข้ามาอย่างไม่ได้พัก ชีวิตต้องพบเจอกับความทุกข์กายทุกข์ใจอยู่ทุกวัน แต่ชะตาชีวิตในอนาคตจะเป็นคนที่เป็นผู้นำคนอื่น มีชื่อเสียงเกียรติยศมากมาย เนื่องจากทุนเดิมเป็นคนช่างสังเกต มีความสามารถในการจดจำสิ่งต่างๆได้ดี และยังเป็นคนที่มีปฏิญาณไหวพริบ ทำให้เป็นที่หมายตาของผู้มีอำนาจจนได้รับมอบหมายหน้าที่การงานที่มั่นคง