ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความงามดั่งพระจันทร์

ชื่อนี้เป็นคนที่มีนิสัยละเอียดรอบคอบ มักทำงานสิ่งใดอย่างไม่ประมาท หากได้รับมอบหมายงานใหญ่ๆก็มักจะวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการคิดที่ซับซ้อนได้อย่างเฉียบแหลม เหมาะกับการทำงานที่มีความละเอียดอ่อน เป็นคนที่มีสมาธิดี สามารถจดจ่ออยู่กับงานตรงหน้าได้เป็นอย่างดี ชีวิตที่สุขสบายมักจะได้มาจากการช่วยเหลือของผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นคนที่รักงานอิสระ ไม่ชอบการผู้มัด หรือทำอะไรที่ต้องได้รับความกดดัน