ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ต้นไม้ที่มีผลสุกเหลือนวล

ชื่อนี้เป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ มีความฉลาดหลักแหลม มีความรอบรู้อยู่ในตัวเองสูง เป็นคนที่มีความอ่อนแอแฝงอยู่ ภายนอกอาจจะดูเข้มแข็งแต่ภายในกลับอ่อนแอ มักจะชอบเอาแต่ใจตัวเอง ไม่ค่อยฟังเหตุผลของคนอื่น เอาตนเองเป็นที่ตั้ง จนบางครั้งเป็นที่เอือมระอาของเพื่อนฝูง ชีวิตการงานพบเจอกับความรุ่งเรืองดี มีชีวิตที่สุขสบาย อุปสรรคขวากหนามในชีวิตมีเพียงให้ได้ทุกข์ใจเล็กๆน้อยๆ เป็นคนที่มีทักษะในการพูดที่ดี ทำให้สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย