ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีความดี

ชื่อนี้มักจะหนุนนำชีวิตให้เป็นคนที่มีใบหน้างดงาม มีเสน่ห์ มักจะโดดเด่นในวงตระกูล เป็นที่เชิดหน้าชูตาของคนในครอบครัว เป็นคนที่มีชื่อเสียง มีคนให้เกียรติและเคารพนับถือ แต่มักจะตกอยู่ในดวงของการทะเลาะเบาะแว้ง มีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานอยู่บ่อยครั้ง ชีวิตการงานจึงมักต้องเปลี่ยนงานอยู่บ่อยๆ แต่หากเป็นผู้ที่มีธุรกิจเป็นของตนเอง กิจการจะรุ่งเรือง สามารถเจรจาตกลงกับคู่ค้าได้อย่างง่ายดาย