ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ลูกชายที่เหมือนบิดา

ชื่อนี้มีพลังของดาวสองดวงคอยขัดแย้งกันอยู่ จึงทำให้ชีวิตที่กำลังรุ่งโรจน์มักจะถูกขัดขวางได้ง่ายๆจากอุปสรรคต่างๆ แต่ด้วยนิสัยที่เป็นคนมีความสามารถสูง มีสติปัญญาเป็นเลิศ ทำให้ดวงชะตาได้รับพลังที่มีความก้าวหน้าหนุนนำชีวิตให้ดำเนินไปในทางที่รุ่งโรจน์ได้ เป็นคนที่สามารถหาช่องทางในการสร้างเนื้อสร้างตัวได้เป็นอย่างดี ชะตาชีวิตจะนำพาไปสู่ความยิ่งใหญ่ที่คาดไม่ถึง เป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยจากความสามารถของตนเองทั้งสิ้น