ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่สร้างความพอใจ

ชื่อนี้มีพลังของความสุขมุนุ่มลึก เป็นอิทธิพลจากวงดาวทำให้มีอุปนิสัยที่เงียบขรึม แต่เต็มไปด้วยความนอบน้อมถ่อมตน เป็นผู้ที่รักความสงบ มีความยุติธรรมแฝงอยู่ในตัวสูง หากใครเป็นคู่ครองจะถือว่าโชคดี เพราะเป็นคนที่เต็มไปด้วยความซื่อสัตย์ มีความขยันและมั่นคงในการครองคู่ แต่มักจะชอบทำอะไรที่แปลกแยกจากสังคม จนบางครั้งคนรอบข้างไม่เข้าใจ หน้าที่การงานเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีฐานะปานกลางแต่มั่นคง ชีวิตมีความสุขสบายทั้งตอนต้นและบั้นปลาย